«Аркасівські читання»

 

 

З 1994 р. у Першій українській гімназії iменi Миколи Аркаса щорічно проводяться  загальногімназійні «Аркасівські читання» за підсумками пошуково-дослідної діяльності учнів.

 У 2011-2018 рр. за сприяння обласної державної адміністрації на базі Навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського проводилася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Аркасівські читання». Ініціаторами проведення виступили дві кафедри інституту – історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін; археології, давньої та середньовічної історії. У рамках конференції миколаївські науковці, дослідники спадщини М. М. Аркаса знайомили зі своїми здобутками.