Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Відео про бібліотеку

Зараз на сайті

На сайті 25 гостей та немає учасників

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
109
117
598
1024
236732
192.168.0.146

Соціальні мережі

Share

ПРАВИЛА

           Обговорено на засіданні                                                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»

          методичної  ради лютий 2012 року                                                                      Наказ

                                                                                                                      директора Первомайської РЦБС

                                                                                                                         9  від  01   лютого 2012 року

 

    

                                                                 ПРАВИЛА

 

       користування бібліотеками  Первомайської районної централізованої бібліотечної системи

 

із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729

 

                                          1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1. Правила користування бібліотеками Первомайської районної централізованої бібліотечної системи (далі РЦБС) розроблені на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99 р. та «Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001 р. і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729

 

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

 

2.1 Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

 

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

 

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

 

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

 

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

 

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

 

- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);

 

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

 

- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

 

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

 

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів, а в окремих випадках за рішенням бібліотечного працівника до 5 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Періодичні видання з фондів бібліотек видаються для користувачів поза бібліотекою, якщо на них відсутній попит інших користувачів, або в порядку черговості терміном до 5 днів..

 

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

 

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

 

2.7.  У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.

       Надання комп’ютерних та Інтернет-послуг визначається окремими “Правилами”.

 

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.5. Правил.

 

2.9. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних бібліотеках.

 

2.10. Користувачі поважного віку та з обмеженнями в життєдіяльності мають право на  обслуговування за замовленнями за місцем проживання.

 

2.13.   Користувачі мають право на отримання додаткових платних послуг відповідно до “Положення про платні послуги, що надає Первомайська районна централізована бібліотечна система та прейскуранту цін на них, затверджених директором РЦБС.

 

                                            3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

 

 3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

 

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

 

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

 

 

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

 

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

 

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним.

 

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

 

3.8. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

 

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

 

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 

 

 

                       4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

 

 

 

Бібліотеки зобов’язані:

 

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні;

 

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

 

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

 

- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

 

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

 

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

 

- ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

 

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди; створювати бібліотечні ради;

 -  звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Випадкове зображення

sdc11097.jpg

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

Раз на рік - 12.8%
Раз на місяц - 10.6%
Раз на тиждень - 29.8%
Кожен день - 42.6%
Жодного разу - 4.3%

Total votes: 47Copyright ® 2012; Vyzer O.M.; E-mail: vyzer62@gmail.com